CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag. Genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer och studenter sammanför CONNECT entreprenörer med kompetens och kapital. CONNECT arbetar med två beprövade tillväxtprocesser; Språngbrädeprocessen som vänder sig till nya tillväxtföretag med hög unikitet och FöretagsAcceleratrorn® som vänder sig till etablerade företag som strategiskt vill växa av egen kraft.